Načíst data - reset formuláře
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 * Položky označené hvězdičkou jsou povinné. 1. Prohlášení o zdravotním stavu
  Prohlašuji, že dítě netrpí žádným onemocněním a ani si nejsem vědom(a) žádných zdravotních rizik, která by mohla ohrozit či zhoršit jeho zdravotní stav v souvislosti s tréninkovým zatížením či v případných soutěžních utkáních.


   

  V případě, že zaškrtnete NE, je podmínkou pro přijetí potvrzení od lékaře.


 2. Souhlas rodičů
  Dle zákona o ochraně osobnosti není možné Vaše děti fotografovat nebo natáčet bez souhlasu zákonného zástupce. Fotografie a video využíváme k dokumentaci činnosti, k rozborům a zpětné vazbě, k prezentaci práce a úspěchů v místním tisku a na www stránkách. Prosíme proto touto cestou o vyslovení souhlasu či nesouhlasu se získáním a zveřejněním fotografií a videa Vašeho dítěte. Vaše rozhodnutí budeme respektovat. Děkujeme.


   

 3. Odesláním této přihlášky prohlašuji že :
  Souhlasím s poskytnutím mých osobních údajů a osobních údajů mého dítěte ve smyslu zákona o poskytování osobních údajů v platném znění, za účelem evidence v souvislosti s členstvím ve spolku SPORT EDEN BEROUN. Bližší informace na: http://www.sporteden.cz/dulezite-informace/zasady-ochrany-osobnich-udaju/

   

 4. Odesláním této přihlášky prohlašuji že :
  Já i moje dítě jsme byli seznámeni se stanovami spolku SPORT EDEN BEROUN, provozním řádem sportovního centra EDEN a organizačním řádem daného sportovního oddílu a souhlasíme z toho vyplývajícími právy a povinnostmi. Jsem si vědom(a) toho, že případné nedodržení výše uvedených podmínek zaniká toto členství bez náhrady.