Načíst data - reset formuláře
 
 
 
 
 
   
 
 
 

* Položky označené hvězdičkou jsou povinné. 1. Prohlášení o zdravotním stavu
  Prohlašuji, že netrpím žádným onemocněním a ani si nejsem vědom(a) žádných zdravotních rizik, která by mohla ohrozit či zhoršit můj zdravotní stav v souvislosti s tréninkovým zatížením či v případných soutěžních utkáních.


   

  V případě, že zaškrtnete NE, je podmínkou pro přijetí potvrzení od lékaře.


 2. Odesláním této přihlášky prohlašuji že :
  Souhlasím s poskytnutím mých osobních údajů ve smyslu zákona o poskytování osobních údajů v platném znění, za účelem evidence v souvislosti s členstvím ve spolku SPORT EDEN BEROUN. Bližší informace na: http://www.sporteden.cz/dulezite-informace/zasady-ochrany-osobnich-udaju/

   

 3. Odesláním této přihlášky prohlašuji že :
  Jsem byl(a) seznámen(a) se stanovami spolku SPORT EDEN BEROUN, provozním řádem sportovního centra EDEN a organizačním řádem daného sportovního oddílu a souhlasím z toho vyplývajícími právy a povinnostmi. Jsem si vědom(a) toho, že případné nedodržení výše uvedených podmínek zaniká toto členství bez náhrady.